"Μία πλατφόρμα πολιτικής καινοτομίας, από τους πολίτες για τους πολίτες.
Υποστήριξε κοινωνικές δράσεις για τον επαναπροσδιορισμό της ιδέας αλλά και της εφαρμογής της Δημοκρατίας.”

Ποτέ δεν αλλάζουν τα πράγματα με την καταπολέμηση της υπάρχουσας πραγματικότητας. Για να αλλάξει κάτι, χτίστε ένα νέο μοντέλο που καθιστά το υπάρχον ξεπερασμένο.

Buckminster Fuller

Πολιτεία 2.0 – Εδώ οι πολίτες αναδημιουργούν τη Δημοκρατία


Kαλώς ήλθατε στην Πολιτεία 2.0

Η Πολιτεία 2ης γενιάς αποτελεί μία κοινωνική πλατφόρμα για την ανάδειξη, την ενδυνάμωση και την αποτελεσματικότητα του έργου της Κοινωνίας των Πολιτών, εστιάζοντας στην επιτακτική ανάγκη μετάβασης της Πολιτικής προς νέες εφαρμογές.

Η Πολιτεία 2.0 λειτουργεί μέσα από σύγχρονες και συμμετοχικές διαδικασίες σε διαδικτυακό και κυρίως σε φυσικό χώρο που αναπτύσσονται από τους πολίτες για τους πολίτες.


εγγραφή στα νέα μας